Ułatwienia dostępu

Serwisy PANSA:

Projekt drugiego pakietu przepisów dotyczących Jednolitej Przestrzeni Powietrznej – SES II

Z analizy głównych założeń pakietu SES II wynika, iż opiera się on na czterech głównych filarach tj.: – skuteczność działań; – technologie; – bezpieczeństwo; – przepustowość. Skuteczność działań. Pierwszy filar wprowadza ulepszenia do obowiązujących przepisów na temat SES (zmienia je – lecz nie zastępuje), w tym wiążące cele w zakresie wydajności dla podmiotów zapewniających służby […]

Szukaj...