Ułatwienia dostępu

Serwisy PANSA:

Krzysztof Banaszek Prezesem Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej

Powołania prezesa PAŻP dokonuje Prezes Rady Ministrów, na wniosek Ministra Infrastruktury, zaopiniowany przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego, spośród kandydatów wyłonionych w drodze konkursu (na podstawie art. 6 ust. 3 ustawy z dn. 8 grudnia 2006 r. o Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej; Dz. U. Nr 249, poz. 1829). Krzysztof Banaszek urodził się 22 lipca 1967 r. […]

Szukaj...