SESAR IP1

20.07.2009 r. w siedzibie Urzędu Lotnictwa Cywilnego, odbyło się spotkanie, w którym uczestniczyli eksperci z Ministerstwa Infrastruktury, Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej i Dowództwa Sił Powietrznych. W trakcie spotkania omawiano możliwości realizacji pakietu wdrożeniowego IP1, jako bazy technologicznej dla wprowadzenia pozostałych pakietów projektu. Prowadzenie prac wdrożeniowych IP1 będzie wymagało dokonania szczegółowej analizy zaplanowanych rozwiązań w poszczególnych […]

Zarządzanie kryzysowe

Poza pracownikami Departamentu Ochrony i Ułatwień i Biura Spraw Obronnych ULC, w szkoleniu wzięli udział przedstawiciele Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej, portów lotniczych, Polskich Linii Lotniczych „LOT”, Policji, Straży Granicznej oraz Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Zakres szkolenia obejmował procedury zapobiegania wystąpieniu sytuacji kryzysowej, redukowania jej skutków, a także projektowanie oraz realizację fazy przygotowawczej na zaistnienie kryzysu poprzez […]

Aktualizacja czarnej listy

Komisja wyraziła również zgodę, aby przewoźnik TAAG z Angoli wykonywał loty z tego kraju do Portugalii, jednak wyłącznie określonymi typami samolotów i pod pewnymi warunkami. Na liście przewoźników lotniczych, którzy nie mogą operować do UE, są m.in. przewoźnicy z Gwinei Równikowej, Kirgistanu, Liberii, Sierra Leone, Suazi i Demokratycznej Republiki Konga. Zachęcamy Państwa do zapoznania się […]

Pieniądze dla polskich lotnisk

Wszystkie małe regionalne porty lotnicze mogą otrzymać dotacje do pełnej kwoty inwestycji, natomiast porty lotnicze średniej wielkości jak w Poznaniu czy Krakowie skorzystają z maksymalnej pomocy w wysokości 76 proc. Środek jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie 192 milionów euro. Pomoc zostanie przyznana przez władze na szczeblu centralnym, regionalnym i lokalnym. Program […]