Polsko-francuskie spotkanie

Celem konferencji było zapoznanie francuskich przedsiębiorców z branżą lotniczą w Polsce. A popołudniowe warsztaty, czyli indywidualne spotkania uczestników polskich z francuskimi, stanowiły wyjątkową okazję do wymiany doświadczeń, nawiązania kontaktów oraz ewentualnego podjęcia współpracy z firmami francuskimi. Poruszano m.in. zagadnienia dotyczące: zarządzania portami lotniczymi, usług naziemnych, bezpieczeństwa ruchu samolotów na terenie lotniska, obsługi pasażerów w terminalu […]