Grudniowe statystyki CANSO

Grudniowa liczba operacji lotniczych IFR obsłużonych przez światowe instytucje zapewniające służby żeglugi powietrznej zrzeszone w CANSO. Porównanie wielkość obsługiwanego ruchu w grudniu 2010 roku do miesięcznej liczba lotów IFR obsłużonych w latach ubiegłych.