Baltic FAB stakeholder meeting – 24 maja 2011

Jest to doskonała okazja do wymiany doświadczeń w gronie przedstawicieli władz ministerialnych, regulatorów, jak również cywilnych i wojskowych użytkowników przestrzeni powietrznej. PAŻP wspólnie z litewską Oro Navigacija prowadzą intensywne działania zmierzające do sprawnego utworzenia struktury zgodnie z wymaganiami stawianym przez pakiet legislacyjny Jednolitej Przestrzeni Powietrznej (Single European Sky). Fot. A.Karwowski (PAŻP)