ćwiczenia “Vigilant Skies 2011”- 6-10.06.2011

Inicjatywa ma na celu wymianę danych radarowych i koordynację pomiędzy NATO i Rosją w przypadku zagrożeń terrorystycznych z powietrza. Polski lokalny ośrodek koordynacyjny i testowane Centrum Koordynacyjne NATO-owskiej wchodzące w skład systemu CAI są zlokalizowane w siedzibie PAŻP w Warszawie. PAŻP zapewniał obsługę logistyczną i techniczną. Eksperci PAŻP byli zaangażowani w organizację i uczestnictwo w […]

VII CEE Aviation Congress

Głównymi tematami Kongresu były zagadnienia związane z dynamiką rozwoju lotnisk istniejących oraz rozwojem lotnisk w początkowej fazie ich funkcjonowania. W ciągu pierwszego dnia Kongresu przedstawiono trendy w rozwoju lotnictwa pasażerskiego oraz plany strategiczne dotyczące docelowej sieci lotnisk komunikacyjnych w Polsce. Drugi dzień Kongresu poświęcony był tematyce zarządzania przestrzenią powietrzną i związanym z tym podnoszeniem przepustowości […]