Działania PAŻP wobec ukraińskiego przewoźnika AeroSvit

– 7 stycznia 2013 roku, PAŻP wstrzymała świadczenie usług nawigacyjnych wobec ukraińskiego przewoźnika AeroSvit z powodu naruszonych terminów płatności opłat nawigacyjnych. Podstawa prawna działania PAŻP to art. 130 ust 5 ustawy Prawo Lotnicze: “Instytucje zapewniające służby żeglugi powietrznej mają prawo odmówić świadczenia usług użytkownikowi przestrzeni powietrznej, który narusza terminy i warunki płatności określone przez EUROCONTROL […]