Światowy Dzień Meteorologii

Składając najlepsze życzenia naszym współpracownikom z IMiGW oraz wszystkim meteorologom, pragnę równocześnie podzielić się swoją refleksją. Klimat jest jednym z głównych czynników mających wpływ na bezpieczeństwo i jakość naszego życia. To od pogody zależą: jakość i ilość plonów, żywności, zasobów wodnych, ale i bezpieczeństwo żeglugi powietrznej. Największym zagrożeniem dla żeglugi powietrznej jest wzrost intensywności oraz […]