Raport: „Doświadczenia sektora lotniczego i żeglugi powietrznej z przygotowań do obsługi ruchu lotniczego podczas Mistrzostw Europy w piłce nożnej UEFA EURO 2012™”

Ze szczegółowymi wynikami i pozytywną oceną lotnictwa można zapoznać się w raporcie, jaki Minister Sportu i Turystyki, Pani Joanna Mucha, przesłała do Sejmu RP: Druk Sejmowy nr 1253 zatytułowany „Sprawozdanie z realizacji przedsięwzięć Euro 2012 oraz z wykonanych działań dotyczących realizacji przygotowań Polski do finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012™ (styczeń […]

XXXI Walne Zgromadzenie Delegatów Aeroklubu Polskiego

Dziękując za kolejny rok bardzo dobrej współpracy Aeroklubu Polskiego i PAŻP, prezes Krzysztof Banaszek podkreślił szczególne znaczenie Aeroklubów przygotowaniu kadr dla lotnictwa zarówno pilotów, jak też personelu zapewniającego bezpieczeństwo lotów i żeglugi powietrznej na ziemi. PAŻP będzie kontynuowała wykorzystanie imprez lotniczych oraz zawodów gromadzących wielu uczestników i publiczność do działań promujących pracodawcę, bezpieczeństwo latania i […]