Decyzja Komisji dla projektu PAŻP współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

Tym samym Komisja Europejska potwierdziła, że projekt przygotowany i realizowany przez PAŻP przyczynia się do osiągnięcia celów i priorytetów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko i jest zgodny z politykami unijnymi. Głównym celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa ruchu lotniczego, zwiększenie przepustowości oraz pojemności polskiej przestrzeni powietrznej, poprawa usług świadczonych przez państwowy organ zarządzania ruchem lotniczym oraz […]