Drugie posiedzenie Rady Bałtyckiego Funkcjonalnego Bloku Przestrzeni Powietrznej (Baltic FAB)

Spotkaniu ze strony polskiej przewodniczy podsekretarz stanu w resorcie infrastruktury i rozwoju Sławomir Żałobka, natomiast ze strony litewskiej Wiceminister Transportu i Komunikacji Litwy – Arijandas Sliupa. Ze strony PAŻP w spotkaniu uczestniczy m.in. p.o. Prezesa Magdalena Jaworska oraz p.o. Zastępcy Prezesa ds. Żeglugi Powietrznej Paweł Babiński. W spotkaniu udział biorą również pozostali członkowie Rady FAB […]