Polska Agencja Żeglugi Powietrznej przystąpiła do deklaracji Just Culture

Przygotowana przez Urząd Lotnictwa Cywilnego Deklaracja nawiązuje do podpisanej przez komisarz ds. Transportu Violetę Bulc oraz reprezentantów środowiska lotniczego 1 października 2015 roku European Corporate Just Culture Declaration. Deklaracja określa szereg podstawowych zasad, mających na celu zachęcenie personelu zaangażowanego w prace krytyczne dla bezpieczeństwa, do zgłaszania nieprawidłowości i zdarzeń niepożądanych, bez obawy o konsekwencje. Przedstawiciele […]

Większy poziom bezpieczeństwa, większa przepustowość warszawskiego lotniska.

A-SMGCS to zaawansowany system kontroli i kierowania ruchem w polu manewrowym lotniska. Użytkowanie systemu podnosi poziom bezpieczeństwa operacji lotniczych oraz zwiększa możliwości operacyjne lotniska w warunkach ograniczonej widzialności. System, który będzie wspomagać pracę warszawskich kontrolerów ruchu lotniczego, uruchomiony zostanie na lotnisku Chopina na przełomie 2018/2019 roku. System A-SMGCS stanowić będzie uzupełnienie, dla planowanego na 2016 […]