WSOSP i PAŻP zacieśniają współpracę

Unikatowy zakres oferty szkoleniowej WSOSP jako uczelni wyższej w skali ogólnokrajowej stwarza możliwość takiego ujednolicenia systemów szkolenia aby zarówno wojskowi jak i cywilni absolwenci “Szkoły Orląt” gotowi byli do podjęcia pracy w publicznych i prywatnych podmiotach operujących w dziedzinie transportu lotniczego. Dlatego istotnym punktem rozmów było przedstawienie przez kadrę naukowo-dydaktyczną WSOSP szczegółowych informacji o planach […]