PAŻP rozwija sieć radarową

Ośrodki będą zlokalizowane w okolicach miast: • Szczecinka (miejscowość Skotniki), • Łomży (miejscowość Mściwuje), • Tarnobrzegu (miejscowość Dąbrownica) • Rzeszowa (miejscowość Stobierna). Radar Wtórny MSSR (Monopulse Secondary Surveillance Radar) jest obecnie standardem w cywilnej kontroli ruchu lotniczego. Działa we współpracy z transponderami umieszczonymi na pokładach samolotów. Radar wysyła impulsy z zapytaniem, na które “odpowiada” transponder […]