FIS na Forum Bezpiecznego Latania

Michał Słojewski – Kierownik Działu Informacji Powietrznej przedstawił uwarunkowania funkcjonowania FIS wyjaśniając słuchaczom jak istotna jest w tym względzie sprawna komunikacja radiowa pomiędzy pilotami a Informatorami FIS. Następnie Maciej Dróżdż i Andrzej Rutkowski – informatorzy FIS Warszawa/Olsztyn zaprezentowali prelekcję ukazującą praktyczny wymiar prowadzenia korespondencji radiowej w przestrzeni niekontrolowanej. Ich prawie dwugodzinne wystąpienie zakończyły zainscenizowane przykłady […]