Dni Informacyjne POLFRA w PAŻP

Pierwsze ze spotkań skierowane było do instytucji zagranicznych zapewniających służby ruchu lotniczego (ANSPs) graniczących z polską przestrzenią powietrzną: Czech – ANS CR, Niemiec – DFS, Rosji – FSUE State ATM Corporation, Szwecji – LFV NUAC, Słowacji – LPS, Litwy – Oro Navigacija, Ukrainy – UkSATSE. W spotkaniu uczestniczyli również eksperci Network Menedżera z EUROCONTROL. Drugie […]