Ułatwienia dostępu

Serwisy PANSA:

Współpraca PAŻP z Uczelnią Łazarskiego

– Naszym celem na najbliższe lata jest ugruntowanie pozycji Agencji w ścisłej światowej czołówce najbardziej rozwiniętych technologicznie podmiotów zarządzających przestrzenią powietrzną. Już dziś część naszych rozwiązań operacyjnych daleko wyprzedza inne światowe rozwiązania – przykładem jest PANSA UTM czyli koncepcja zarządzania bezzałogowymi statkami powietrznymi oparta m.in. o autorskie rozwiązania operacyjne PAŻP. Wiem, że narzędzia wykorzystywane w […]

Szukaj...