Ułatwienia dostępu

Serwisy PANSA:

Współpraca PAŻP z Uczelnią Łazarskiego

– Naszym celem na najbliższe lata jest ugruntowanie pozycji Agencji w ścisłej światowej czołówce najbardziej rozwiniętych technologicznie podmiotów zarządzających przestrzenią powietrzną. Już dziś część naszych rozwiązań operacyjnych daleko wyprzedza inne światowe rozwiązania – przykładem jest PANSA UTM czyli koncepcja zarządzania bezzałogowymi statkami powietrznymi oparta m.in. o autorskie rozwiązania operacyjne PAŻP. Wiem, że narzędzia wykorzystywane w zarządzaniu polskim niebem mogą być tworzone przez polskich naukowców i programistów, przy współudziale naszych ośrodków naukowych. Dlatego współpraca naukowa i wymiana doświadczeń z uczelniami i podmiotami naukowymi jest ogromnie ważna z perspektywy planów rozwoju Agencji i naszego wspólnego wkładu w budowę innowacyjnej gospodarki Polski ,– powiedział prezes PAŻP Janusz Janiszewski.Ze strony Uczelni Łazarskiego umowę podpisała Profesor Anna Konert, Dziekan Wydziału Prawa i Administracji, która stwierdziła, że: „Podpisanie listu z PAŻP jest potwierdzeniem wieloletniej współpracy obu instytucji. Bardzo nas cieszy, że rozwój naukowo dydaktyczny Uczelni Łazarskiego, zwłaszcza w zakresie prawa lotniczego, może być wzmocniony przez współpracę z praktykami. Od wielu lat kształcimy prawników w zakresie prawa lotniczego zarówno na poziomie studiów magisterskich, jak i podyplomowych. Ostatnio otworzyliśmy innowacyjne studia łączące prawo z pilotażem (Aviation Law and Professional Pilot Licence) a teraz , dzięki współpracy z PAŻP będziemy kształcić kadry w obszarze zarządzania ruchem lotniczym”.List intencyjny z Uczelnią Łazarskiego to kolejne porozumienie PAŻP z polską uczelnią wyższą. W maju Agencja podpisała z Politechniką Poznańską list intencyjny dot. uruchomienia studiów dualnych. Nowy kierunek, którego uruchomienie planowane jest w październiku 2020 roku, będzie kształcił specjalistów w zarządzaniu ruchem lotniczym.Facebook
X
LinkedIn
Email
Drukuj

Szukaj...