Konsultacje Strategii Rozwoju Przestrzeni Powietrznej dla Polski

Głównym założeniem prac jest stworzenie skonsolidowanego wkładu branży lotniczej dla Ministerstwa Infrastruktury, określającego kierunki rozwoju przestrzeni powietrznej oraz infrastruktury lotniczych urządzeń naziemnych. Dokument będzie aktualizowany i uzupełniany o dodatkowe elementy wypracowane w ramach szerokich konsultacji. Przekazana do konsultacji licznym podmiotom branży lotniczej strategia zawiera m.in. plany budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego (CPK) i wynikające z nich […]

Konsultacje Strategii Rozwoju Przestrzeni Powietrznej dla Polski

Głównym założeniem prac jest stworzenie skonsolidowanego wkładu branży lotniczej dla Ministerstwa Infrastruktury, określającego kierunki rozwoju przestrzeni powietrznej oraz infrastruktury lotniczych urządzeń naziemnych. Dokument będzie aktualizowany i uzupełniany o dodatkowe elementy wypracowane w ramach szerokich konsultacji. Przekazana do konsultacji licznym podmiotom branży lotniczej strategia zawiera m.in. plany budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego (CPK) i wynikające z nich […]