Ułatwienia dostępu

Serwisy PANSA:

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej oraz Politechnika Poznańska kontynuują współpracę

Zapewnienie wsparcia rozwoju specjalistycznych działań edukacyjnych oraz budowy zaplecza menadżerskiego i intelektualnego, niezbędne do funkcjonowania w nowoczesnym środowisku technicznym i technologicznym, to główne obszary, które obejmuje podpisana 3 grudnia umowa między Polską Agencją Żeglugi Powietrznej a Politechniką Poznańską dotyczącą organizacji i prowadzenia studiów dualnych na Wydziale Inżynierii Lądowej i Transportu. Umowa jest kontynuacją współpracy z […]

Szukaj...