Ułatwienia dostępu

Serwisy PANSA:

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej oraz Politechnika Poznańska kontynuują współpracę

Zapewnienie wsparcia rozwoju specjalistycznych działań edukacyjnych oraz budowy zaplecza menadżerskiego i intelektualnego, niezbędne do funkcjonowania w nowoczesnym środowisku technicznym i technologicznym, to główne obszary, które obejmuje podpisana 3 grudnia umowa między Polską Agencją Żeglugi Powietrznej a Politechniką Poznańską dotyczącą organizacji i prowadzenia studiów dualnych na Wydziale Inżynierii Lądowej i Transportu.

Umowa jest kontynuacją współpracy z poznańską Uczelnią oraz umocnieniem wizerunku Agencji jako instytucji aktywnie uczestniczącej w procesach wspierania świadomości zasad funkcjonowania i kierunków rozwoju rynku lotniczego w zakresie zarządzania przestrzenią powietrzną.

Studia II stopnia (magisterskie) realizowane będą w trakcie trzech semestrów. Prowadzić je będzie kadra dydaktyczna Uczelni oraz wykładowcy PAŻP. Program kształcenia nowych studiów składa się z zajęć teoretycznych odbywających się na Uczelni oraz zajęć dydaktycznych i praktyk studenckich odbywanych w murach PAŻP.

Współpraca z Politechniką Poznańską to kolejne porozumienie z uczelnią. W maju 2019 roku wspólnie z Politechniką Poznańską i Poznańskim Centrum Superkomputerowo-Sieciowym (PCSS) rozpoczęliśmy projekt NaviHub. Od lipca 2019 roku prowadzimy także wymianę doświadczeń i wspólne działania na rzecz rozwoju potencjału innowacyjnego z Uczelnią Łazarskiego. Natomiast w styczniu br. podpisana została umowa dotycząca realizacji badań naukowych z Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Drukuj

Szukaj...