Ułatwienia dostępu

Serwisy PANSA:

PAŻP współpracuje z wojskiem podczas Aviation Detachment 2021

Dostosowanie polskiej przestrzeni powietrznej, planowanie przebiegu i zasięgu ćwiczeń, ale przede wszystkim zapewnienie służby kontroli ruchu lotniczego – to główne zadania Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej w ramach ćwiczeń Aviation Detachment 2021. Tegoroczna, szczególna z uwagi na zasięg i liczebność sił edycja, to kolejny przykład bardzo dobrej współpracy Agencji z siłami powietrznymi RP. W tegorocznych ćwiczeniach […]

Szukaj...