Ułatwienia dostępu

Serwisy PANSA:

PAŻP współpracuje z wojskiem podczas Aviation Detachment 2021

Dostosowanie polskiej przestrzeni powietrznej, planowanie przebiegu i zasięgu ćwiczeń, ale przede wszystkim zapewnienie służby kontroli ruchu lotniczego – to główne zadania Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej w ramach ćwiczeń Aviation Detachment 2021. Tegoroczna, szczególna z uwagi na zasięg i liczebność sił edycja, to kolejny przykład bardzo dobrej współpracy Agencji z siłami powietrznymi RP.

W tegorocznych ćwiczeniach wzięły udział 24 amerykańskie myśliwce, a tym 20 ciężkich F-15 oraz 4 wielozadaniowe F-16, a także samolot wczesnego ostrzegania AWACS i brytyjska latająca cysterna KC-135 oraz polskie myśliwce F-16 jak i MiG-29.

W organizacji i przeprowadzeniu ćwiczeni Av-Det 2021 na wszystkich etapach uczestniczyła Polska Agencja Żeglugi Powietrznej. Kontrolerzy ruchu lotniczego PAŻP OAT kontroli obszaru (OAT ACC Warszawa) oraz służby zbliżania z lotniska w Poznaniu (APP Poznań) zapewniali podczas ćwiczeń służbę kontroli ruchu lotniczego. Agencja zaangażowana była także m.in. w planowanie przebiegu i zasięgu ćwiczeń oraz dostosowanie nich polskiej przestrzeni powietrznej, w tym wyznaczenie stref odbywania ćwiczeń tak, aby bezpieczne pozostawały nie tylko ćwiczące maszyny wojskowe, ale również cały pozostały ruch lotniczy.

Ćwiczenia Aviation Detachment odbywają się regularnie od 2012 roku i zakładają rotacyjne pobyty amerykańskich samolotów wojskowych w Polsce. Siły biorące udział w ćwiczeniach korzystają z 31. Bazy Lotnictwa Taktycznego w Krzesinach oraz 32. Bazy Lotnictwa Taktycznego w Łasku. Ich celem, oprócz doskonalenia współdziałania sił sojuszniczych w ramach NATO, jest również przećwiczenie przerzutu sił powietrznych państw członkowskich Sojuszu na tzn. wschodnią flankę NATO, czyli m.in. do Polski.

Kontrola ruchu lotniczego OAT (Operational Air Traffic) to służba pełniona względem państwowych statków powietrznych, czyli przede wszystkim maszyn wojskowych. Ponieważ samoloty wojskowe w czasie wykonywanych ćwiczeń czy misji poruszają się na innych zasadach niż ogólny ruch lotniczy (GAT), zapewniana jest im też specjalna służba kontrolerów OAT. Kontrolerzy OAT ściśle współpracują przy tym z kontrolerami ruchu lotniczego GAT tak, aby wszyscy znajdujący się w polskiej przestrzeni powietrznej byli tak samo bezpieczni.

Facebook
X
LinkedIn
Email
Drukuj

Szukaj...