Ułatwienia dostępu

Serwisy PANSA:

PAŻP uczestniczy w warsztatach Inter-FAB w Wilnie

Łagodzenie skutków zmian klimatycznych w celu osiągnięcia ambitnego celu Europy w zakresie neutralności pod względem emisji dwutlenku węgla do 2050 r. wymaga skoordynowanych działań w całej branży lotniczej. Najnowsze warsztaty badawcze Inter-FAB „Climate change and the role of air traffic control”,w których uczestniczą przedstawiciele PAŻP na czele z Prezesem Januszem Janiszewskim, to rozmowy poświęcone zmianom […]

Szukaj...