Ułatwienia dostępu

Serwisy PANSA:

PAŻP uczestniczy w warsztatach Inter-FAB w Wilnie

Łagodzenie skutków zmian klimatycznych w celu osiągnięcia ambitnego celu Europy w zakresie neutralności pod względem emisji dwutlenku węgla do 2050 r. wymaga skoordynowanych działań w całej branży lotniczej. Najnowsze warsztaty badawcze Inter-FAB „Climate change and the role of air traffic control”,w których uczestniczą przedstawiciele PAŻP na czele z Prezesem Januszem Janiszewskim, to rozmowy poświęcone zmianom klimatycznym oraz ich wpływowi na zarządzanie ruchem lotniczym.

Warsztaty mają na celu pogłębienie wiedzy na temat czynników przyczyniających się do emisji lotniczych oraz dogłębną analizę wybraną spośród ponad 20 zgłoszeń ekspertów. Mają także na celu identyfikację i przegląd możliwości bardziej zrównoważonych operacji lotniczych. Wśród głównych tematów poszczególnych paneli znalazły się takie zagadnienia jak: skutki zmian klimatu dla lotnictwa (obecnie i w przyszłości), opcje redukcji emisji CO2, decyzje polityczne czy kluczowe przesłania w kwestii zmian klimatu i roli jaką odgrywa kontrola ruchu lotniczego.

Spotkanie w Wilnie było też dobrą okazją do rozmów bilateralnych z naszym litewskim odpowiednikiem – Oro Navigacija. Poruszono kwestie nowych technologii w systemie ATM, zaprezentowano system PansaUTM czy omówiono kooperację w ramach systemu iTec.

Warsztaty zostały zorganizowane przez FABEC we współpracy z Baltic FAB, którego PAŻP jest częścią, a także Politechnikę Wileńską – (Vilnius Gediminas Technical University) oraz German Aviation Research Society (G.A.R.S.). Skupiają one czołowych naukowców, dostawców usług żeglugi powietrznej, decydentów politycznych i specjalistów ds. klimatu w celu zbadania odgrywanej roli przez kontrolę ruchu lotniczego w dostarczaniu zrównoważonych usług lotniczych dla całej Europy.

 

Facebook
X
LinkedIn
Email
Drukuj

Szukaj...