Ułatwienia dostępu

Serwisy PANSA:

Spotkanie Kooperacji iTEC w Hiszpanii. Ważny wkład Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej

Zarządzanie ruchem w dolnych częściach przestrzeni powietrznej oraz integracja iTEC z systemami na wieżach kontroli lotniska były tematem ostatniego w tym roku spotkania Kooperacji iTEC. W połowie grudnia w Hiszpanii spotkali się przedstawiciele PAŻP i pozostałych europejskich agencji współpracujących nad przyszłym, wspólnym systemem zarządzania przestrzenią powietrzną w Europie. SWB2 Plus iTEC V3 Pathfinding Platform Evaluation […]

Szukaj...