Ułatwienia dostępu

Serwisy PANSA:

Spotkanie Kooperacji iTEC w Hiszpanii. Ważny wkład Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej

Zarządzanie ruchem w dolnych częściach przestrzeni powietrznej oraz integracja iTEC z systemami na wieżach kontroli lotniska były tematem ostatniego w tym roku spotkania Kooperacji iTEC. W połowie grudnia w Hiszpanii spotkali się przedstawiciele PAŻP i pozostałych europejskich agencji współpracujących nad przyszłym, wspólnym systemem zarządzania przestrzenią powietrzną w Europie.

SWB2 Plus iTEC V3 Pathfinding Platform Evaluation 2 odbyło się w Torrejon de Ardoz pod Madrytem w siedzibie głównego wykonawcy systemu iTEC – hiszpańskiej firmy Indra Sistemas. Wzięli w nim udział wszyscy uczestnicy międzynarodowej Kooperacji iTEC, czyli europejskie agencje zapewniające służby żeglugi powietrznej (ANSP), w tym m.in. Polska Agencja Żeglugi Powietrznej. Spotkanie prowadzili wspólnie Torgeir Slotte reprezentujący iTEC Core Team oraz Mateusz Ogonowski z PAŻP pełniący rolę lidera prezentacji ewaluacyjnej w imieniu wszystkich przyszłych użytkowników iTEC.

Celem spotkania było dokonanie ewaluacji postępów prac rozwojowych systemu iTEC V3 opartych na wersji SWB 2 Plus przygotowanej w ramach współpracy PAŻP i Indry. Ewaluacja oznacza ocenę postępów prac nad systemem iTEC prowadzonych przez wszystkie podmioty, które w przyszłości mają korzystać z tego wspólnego, europejskiego systemu. Ocena pozwala zarówno na sprawdzenie aktualnej użyteczności oprogramowania, jak również na precyzyjne wyznaczenie pól do dalszych prac.

– Naszym zadaniem jest sprawdzenie, czy udało się osiągnąć postęp w oprogramowaniu, czy jest ono rozwijane w dobrym kierunku, a także przedstawienie naszych dotychczasowych osiągnięć w ramach projektu iTEC na forum całej kolaboracji z udziałem innych ANSP – wyjaśnił przed wylotem Mateusz Ogonowski, Functional Architect w programie iTEC w PAŻP.

Przedmiotem ewaluacji były dwa główne obszary. Pierwszym z nich były dotychczasowe zmiany działania systemu w zakresie zarządzenia ruchem lotniczym w dolnej przestrzeni, czyli przede wszystkim praca służby kontroli zbliżania (APP). Weryfikowane w trakcie ewaluacji elementy to m.in. zarządzanie zmianami pasa podejścia do lądowania oraz zmianami tras dolotowych (STAR) i odlotowych (SID) dla określonych lotnisk.

Drugim elementem poddawanym ewaluacji w czasie spotkania w Madrycie była możliwość współpracy systemów działających na wieżach kontroli lotniska z oprogramowaniem iTEC New Tower Interface V3. Prace nad tym interfejsem i możliwością jego integracji z systemami wieżowymi prowadziła najpierw litewska Oro Navigacija, potem norweski Avinor, a następnie PAŻP. Ważnym elementem tego interfejsu mają być m.in. nowe rozwiązania w zakresie wymiany informacji o czasie i kolejności przylotów statków powietrznych. Informacje te mają fundamentalne znaczenie dla efektywności zarządzania ruchem lotniczym.

Wkład Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej we wspólny system Kooperacji iTEC został dostrzeżony w trakcie spotkania w Madrycie. Wprowadzane przez naszych specjalistów zmiany i udoskonalenia dotychczasowej wersji oprogramowania stały się istotnym składnikiem tzw. baseline, czyli podstawy do dalszych prac dla wszystkich uczestników Kooperacji.

W czasie spotkania wykorzystywana była jedna z najnowszych wersji oprogramowania iTEC – SWB2 Plus. – Działająca w PAŻP od listopada wersja SWB3 nie mogła zostać jeszcze wykorzystana na forum Kooperacji iTEC, ponieważ została uruchomiona zaledwie dwa tygodnie przed spotkaniem i zawierała jeszcze liczne niedoskonałości – powiedział Mateusz Ogonowski. – Spodziewamy się jednak, że następne ewaluacje odbędą się już na SWB3, gdy to oprogramowanie osiągniecie odpowiedni stopień dojrzałości – zaznaczył.

Opracowywany w PAŻP w ramach Kooperacji iTEC system, oznaczony wewnętrznie jako P_21/iTEC, to przyszłość kontroli ruchu lotniczego w Polsce. P_21/iTEC jest platformą łączącą najnowocześniejsze rozwiązania branży ATM opracowywane w ramach europejskiej Kooperacji iTEC ze stabilną bazą zaczerpniętą z aktualnie używanego w Agencji systemu PEGASUS_21. P_21/iTEC będzie całkowicie cyfrowym systemem nowej generacji dostosowanym do wyzwań i możliwości XXI wieku, technologicznie opartym o rozwiązania wirtualne i chmurowe.

Facebook
X
LinkedIn
Email
Drukuj

Szukaj...