Ułatwienia dostępu

Serwisy PANSA:

Europejski Miesiąc Cyberbezpieczeństwa w PAŻP

Grafika akcji CyberEdukacja w PAŻP

Warsztaty na żywo, newsletter o najważniejszych zagadnieniach związanych z cyberbezpieczeństwem i specjalna zakładka w wewnętrznym Intranecie, gdzie będzie można przeczytać o dobrych praktykach z zakresu cyberhigieny – Polska Agencja Żeglugi Powietrznej po raz kolejny włącza się w unijną kampanię na rzecz podniesienia poziomu bezpieczeństwa w sieci i nowych technologii. Europejski Miesiąc Cyberbezpieczeństwa (ECSM) to coroczna […]

Szukaj...