Ułatwienia dostępu

Serwisy PANSA:
Grafika akcji CyberEdukacja w PAŻP

Europejski Miesiąc Cyberbezpieczeństwa w PAŻP

Warsztaty na żywo, newsletter o najważniejszych zagadnieniach związanych z cyberbezpieczeństwem i specjalna zakładka w wewnętrznym Intranecie, gdzie będzie można przeczytać o dobrych praktykach z zakresu cyberhigieny – Polska Agencja Żeglugi Powietrznej po raz kolejny włącza się w unijną kampanię na rzecz podniesienia poziomu bezpieczeństwa w sieci i nowych technologii.

Europejski Miesiąc Cyberbezpieczeństwa (ECSM) to coroczna kampania Unii Europejskiej, której celem jest promowanie cyberbezpieczeństwa wśród obywateli i organizacji UE oraz dostarczanie aktualnych informacji na temat bezpieczeństwa w Internecie poprzez podnoszenie świadomości i dzielenie się dobrymi praktykami. Kampania ECSM jest koordynowana przez Agencję Unii Europejskiej ds. Cyberbezpieczeństwa (ENISA) i Komisję Europejską oraz wspierana przez państwa członkowskie UE oraz setki partnerów z Europy.

Przez cały październik we wszystkich krajach członkowskich organizowane są wydarzenia, które mają podnieść świadomość na temat bezpieczeństwa w sieci oraz nowoczesnych technologii. Od 2012 r. Europejski Miesiąc Cyberbezpieczeństwa realizuje swoje kluczowe priorytety, skupiając strony z całej Europy pod hasłem „Cyberbezpieczeństwo to wspólna odpowiedzialność”, aby zjednoczyć się przeciwko cyberzagrożeniom.

W Polsce kampanię już po raz dziesiąty koordynuje NASK PIB. 10. edycja Europejskiego Miesiąca Cyberbezpieczeństwa będzie trwała przez cały październik. Hasło towarzyszące tegorocznym obchodom to „Wybierz bezpieczeństwo w Internecie”. Tak duże zainteresowanie kampanią oraz owocna współpraca sprawiły, że Polska znalazła się w czołówce najbardziej aktywnych państwu UE.

PAŻP w ramach włączenia się w tegoroczną europejską inicjatywę, zaplanowała po raz kolejny akcję „CyberEdukacja w Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej”. To miesięczny program przygotowany specjalnie dla pracowników Agencji. W pakiecie są cotygodniowe warsztaty na żywo, które oprócz odpowiedniej dawki wiedzy oferują możliwość spotkania z ekspertami z obszaru cyberbezpieczeństwa i zadania im trudnych pytań. Do tego dedykowany newsletter, akcja plakatowa i profilowana zakładka w intranecie z dobrym praktykami z zakresu cyberhigieny, a także promocja kampanii w mediach społecznościowych PAŻP. Całość zamknie sformułowanie wewnętrznych rekomendacji dla pracowników w ramach obowiązkowej cyberhigieny.

Informacje o przyłączeniu się PAŻP do europejskiej inicjatywy zostały opublikowane przez Organizatora akcji na jego stronie internetowej​.

Facebook
X
LinkedIn
Email
Drukuj

Szukaj...