Ułatwienia dostępu

Serwisy PANSA:

Oświadczenie PAŻP w związku z nieprawdziwymi informacjami rozprzestrzenianymi przez media

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej informuje, że w kwestii lotów HEAD działa zgodnie z procedurami dotyczącymi organizacji lotów najważniejszych osób w Państwie. Pracownicy PAŻP stosują się do odpowiednich porozumień organizacyjnych. W razie potrzebny są też w bieżącym i bezpośrednim kontakcie ze służbami odpowiedzialnymi za koordynację działań, ze szczególnym uwzględnieniem aspektów bezpieczeństwa. Polska Agencja Żeglugi Powietrznej nie […]

Szukaj...