Ułatwienia dostępu

Serwisy PANSA:

Oświadczenie PAŻP w związku z nieprawdziwymi informacjami rozprzestrzenianymi przez media

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej informuje, że w kwestii lotów HEAD działa zgodnie z procedurami dotyczącymi organizacji lotów najważniejszych osób w Państwie.

Pracownicy PAŻP stosują się do odpowiednich porozumień organizacyjnych. W razie potrzebny są też w bieżącym i bezpośrednim kontakcie ze służbami odpowiedzialnymi za koordynację działań, ze szczególnym uwzględnieniem aspektów bezpieczeństwa.

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej nie będzie się odnosić do pomówień i nierzetelnych informacji przekazywanych przez wybrane media.

Facebook
X
LinkedIn
Email
Drukuj

Szukaj...