Ułatwienia dostępu

Serwisy PANSA:

Współpraca PAŻP z Politechniką Śląską

W środę (12 kwietnia) Prezes Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej Anita Oleksiak oraz Rektor Politechniki Śląskiej prof. dr hab. inż. Arkadiusz Mężyk podpisali List Intencyjny o wzajemnej współpracy i wsparciu w obszarze rozwoju kształcenia personelu operacyjnego służb ruchu lotniczego oraz personelu technicznego ATSEP. Politechnika Śląska jest renomowaną uczelnią publiczną funkcjonującą w systemie szkolnictwa wyższego, która prowadzi […]

Szukaj...