Ułatwienia dostępu

Serwisy PANSA:

Współpraca PAŻP z Politechniką Śląską

W środę (12 kwietnia) Prezes Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej Anita Oleksiak oraz Rektor Politechniki Śląskiej prof. dr hab. inż. Arkadiusz Mężyk podpisali List Intencyjny o wzajemnej współpracy i wsparciu w obszarze rozwoju kształcenia personelu operacyjnego służb ruchu lotniczego oraz personelu technicznego ATSEP.

Politechnika Śląska jest renomowaną uczelnią publiczną funkcjonującą w systemie szkolnictwa wyższego, która prowadzi kształcenie na kierunku Transport oraz Inżynieria Lotnicza i Kosmiczna, m.in. w specjalnościach Mechanika i eksploatacja lotnicza, Nawigacja powietrzna oraz Logistyka lotnicza. PAŻP i działający w jej strukturze certyfikowany Ośrodek Szkolenia Personelu Służb Ruchu Lotniczego oraz Politechnika Śląska, która posiada m.in. certyfikowany Ośrodek Szkolenia Lotniczego ATO POLSL rozpoczynają bliższą współpracę i wymianę wzajemnych doświadczeń w zakresie kształcenia personelu w specjalnościach związanych bezpośrednio z obszarem działalności Agencji.

Współpraca PAŻP z Politechniką Śląską oraz innymi uczelniami cywilnymi i wojskowymi w kraju, związana jest z koniecznością zapewnienia wysoko kwalifikowanych kadr personelu lotniczego oraz technicznego w wieloletniej perspektywie prawidłowego rozwoju lotnictwa w Polsce.

Facebook
X
LinkedIn
Email
Drukuj

Szukaj...