Ułatwienia dostępu

Serwisy PANSA:

Nowa organizacja lotów w rejonie Rzeszowa

[10.10.2023 Aktualne informacje o strefie DRA-RL 348 znajdują się na stronie www.pansa.pl/dra-rl348/] W związku z koniecznością zabezpieczenia interesów bezpieczeństwa państwa, na wniosek strony wojskowej, PAŻP wprowadziła nową strefę geograficzną DRA-R 348, w której obowiązuje całkowity zakaz wykonywania lotów z wyjątkiem:  lotów lotnictwa państwowego (po koordynacji z COP-DKP), lotów UAV VLOS o masie startowej do 25 kg […]

Szukaj...