Ułatwienia dostępu

Serwisy PANSA:

Nowa organizacja lotów w rejonie Rzeszowa

[10.10.2023 Aktualne informacje o strefie DRA-RL 348 znajdują się na stronie www.pansa.pl/dra-rl348/]

W związku z koniecznością zabezpieczenia interesów bezpieczeństwa państwa, na wniosek strony wojskowej, PAŻP wprowadziła nową strefę geograficzną DRA-R 348, w której obowiązuje całkowity zakaz wykonywania lotów z wyjątkiem: 

  • lotów lotnictwa państwowego (po koordynacji z COP-DKP),
  • lotów UAV VLOS o masie startowej do 25 kg oraz wysokości maksymalnej 50 m AGL w obrębie granic administracyjnych miast powyżej 25 tys. mieszkańców z wyłączeniem CTR EPRZ.

Wykonywanie lotów w CTR EPRZ Rzeszów Jasionka UAV VLOS o masie startowej do 25 kg oraz wysokości maksymalnej 50 m AGL wymaga uzyskania zgody PAŻP (każdorazowe planowanie misji w systemie PansaUTM). Podmiotem zarządzającym strefą jest COP-DKP – dsocop@mon.gov.pl.

UWAGA! O zgody na lot w strefie DRA-RL 348 mogą ubiegać się WYŁĄCZNIE operatorzy wykonujący operacje BSP związane z interesem Państwa i/lub z kontrolą infrastruktury krytycznej.

Oznacza to, że w przestrzeni niekontrolowanej, po uprzednim zrobieniu check-inu w aplikacji, można latać jedynie do 50 m AGL i tylko w obrębie granic administracyjnych miast powyżej 25 tys. mieszkańców, czyli Rzeszowa, Jarosławia i niewielkiego fragmentu Przemyśla.  Aby ułatwić lokalizację granic administracyjnych miast powyżej 25 tys. mieszkańców wprowadzone zostały strefy informacyjne DRA-I odpowiadające ich granicom. Dane pochodzą z Państwowego Rejestru Granic (PRG). 

Przypominamy, że wewnątrz strefy geograficznej DRA-RL 348 wyznaczona jest strefa geograficzna DRA-RL 212 Rzeszów-Jasionka, w której obowiązuje zakaz lotów BSP. 

Nowy sposób koordynacji lotów w CTR EPRZ 

W przestrzeni kontrolowanej CTR EPRZ na czas obowiązywania strefy geograficznej DRA-R 348 wprowadzony zostaje zmieniony sposób koordynacji lotów: 

  • W aktywnej strefie kontrolowanej CTR EPRZ, która znajduje się w strefie DRA-R 348 loty BSP mogą odbywać się TYLKO po uprzednim złożeniu planu lotu (misji) w systemie PansaUTM (utm.pansa.pl), uzyskaniu przedtaktycznej zgody na lot oraz akceptacji check-in przez TWR EPRZ w obrębie 6 km od lotniska przed rozpoczęciem operacji BSP,
  • Ten wymóg dotyczy wszystkich lotów BSP bez względu na masę i odległość od lotniska (loty powyżej 6 km i loty do 30 m BSP lżejszymi niż 900 g również wymagają planu lotu, nie wymagają jednak akceptacji check-in),
  • Loty BSP bez zgody przedtaktycznej (bez złożenia planów lotów) będą traktowane jako loty wykonane bez zgody PAŻP,
  • Maksymalna wysokość lotów wynosi 50 m AGL,
  • Brak możliwości lotów BSP w strefie DRA-RL 212 Rzeszów-Jasionka.

UWAGA!
Poza aktywnością strefy CTR EPRZ loty w DRA-RL 348 mogą odbywać się jedynie  na wyżej opisanych zasadach tj.:  do wysokości maksymalnej 50 m AGL w obrębie granic administracyjnych miast powyżej 25 tys. mieszkańców.

Strefa DRA-R EP TR500 

Granice strefy geograficznej DRA-RL 348 są tożsame z granicami strefy ograniczenia lotów DRA-R EP TR500, w której obowiązuje całkowity zakaz lotów. Aktywność strefy DRA-R EP TR500 należy sprawdzić przed każdym startem zapoznając się z AUP/UUP (planem wykorzystania przestrzeni powietrznej), który jest wizualizowany w aplikacji Droneradar, ale można go weryfikować również pod adresem https://airspace.pansa.pl lub sprawdzić dzwoniąc do ASM3: +48 22 574 57 33-35.

Przypominamy o konieczności zgłoszenia lotu poprzez wykonanie check-inu w aplikacji DronerRadar i uwzględnieniu bieżących informacji o ograniczeniach w ruchu lotniczym takich jak np.: inne strefy geograficzne czy ograniczenia wprowadzone w formie NOTAM. 

Facebook
X
LinkedIn
Email
Drukuj

Szukaj...