Serwisy PANSA:

Nowa organizacja lotów w rejonie Rzeszowa

W związku z koniecznością zabezpieczenia interesów bezpieczeństwa państwa, na wniosek strony wojskowej, PAŻP wprowadziła nową strefę geograficzną DRA-R 348, w której obowiązuje całkowity zakaz wykonywania lotów z wyjątkiem: 

  • lotów lotnictwa państwowego,
  • lotów UAV VLOS o masie startowej do 25 kg oraz wysokości maksymalnej 50 m AGL w obrębie granic administracyjnych miast powyżej 25 tys. mieszkańców z wyłączeniem CTR EPRZ.

Wykonywanie lotów w CTR EPRZ Rzeszów Jasionka UAV VLOS o masie startowej do 25 kg oraz wysokości maksymalnej 50 m AGL wymaga uzyskania zgody PAŻP (każdorazowe planowanie misji w systemie PansaUTM). Podmiotem zarządzającym strefą jest COP-DKP – copdkp@mon.gov.pl; +48 261 828 202.

Oznacza to, że w przestrzeni niekontrolowanej, po uprzednim zrobieniu check-inu w aplikacji, można latać jedynie do 50 m AGL i tylko w obrębie granic administracyjnych miast powyżej 25 tys. mieszkańców, czyli Rzeszowa, Jarosławia i niewielkiego fragmentu Przemyśla.  Aby ułatwić lokalizację granic administracyjnych miast powyżej 25 tys. mieszkańców wprowadzone zostały strefy informacyjne DRA-I odpowiadające ich granicom. Dane pochodzą z Państwowego Rejestru Granic (PRG). 

Przypominamy, że wewnątrz strefy geograficznej DRA-RL 348 wyznaczona jest strefa geograficzna DRA-RL 212 Rzeszów-Jasionka, w której obowiązuje zakaz lotów BSP. 

Nowy sposób koordynacji lotów w CTR EPRZ 

W przestrzeni kontrolowanej CTR EPRZ na czas obowiązywania strefy geograficznej DRA-R 348 wprowadzony zostaje zmieniony sposób koordynacji lotów: 

  • W aktywnej strefie kontrolowanej CTR EPRZ, która znajduje się w strefie DRA-R 348 loty BSP mogą odbywać się TYLKO po uprzednim złożeniu planu lotu (misji) w systemie PansaUTM (utm.pansa.pl), uzyskaniu przedtaktycznej zgody na lot oraz akceptacji check-in przez TWR EPRZ w obrębie 6 km od lotniska przed rozpoczęciem operacji BSP,
  • Ten wymóg dotyczy wszystkich lotów BSP bez względu na masę i odległość od lotniska (loty powyżej 6 km i loty do 30 m BSP lżejszymi niż 900 g również wymagają planu lotu, nie wymagają jednak akceptacji check-in),
  • Loty BSP bez zgody przedtaktycznej (bez złożenia planów lotów) będą traktowane jako loty wykonane bez zgody PAŻP,
  • Maksymalna wysokość lotów wynosi 50 m AGL,
  • Brak możliwości lotów BSP w strefie DRA-RL 212 Rzeszów-Jasionka.

UWAGA!
Poza aktywnością strefy CTR EPRZ loty w DRA-RL 348 mogą odbywać się jedynie  na wyżej opisanych zasadach tj.:  do wysokości maksymalnej 50 m AGL w obrębie granic administracyjnych miast powyżej 25 tys. mieszkańców.

Strefa DRA-R EP TR500 

Granice strefy geograficznej DRA-RL 348 są tożsame z granicami strefy ograniczenia lotów DRA-R EP TR500, w której obowiązuje całkowity zakaz lotów. Aktywność strefy DRA-R EP TR500 należy sprawdzić przed każdym startem zapoznając się z AUP/UUP (planem wykorzystania przestrzeni powietrznej), który jest wizualizowany w aplikacji Droneradar, ale można go weryfikować również pod adresem https://airspace.pansa.pl lub sprawdzić dzwoniąc do ASM3: +48 22 574 57 33-35.

Przypominamy o konieczności zgłoszenia lotu poprzez wykonanie check-inu w aplikacji DronerRadar i uwzględnieniu bieżących informacji o ograniczeniach w ruchu lotniczym takich jak np.: inne strefy geograficzne czy ograniczenia wprowadzone w formie NOTAM. 

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on email
Email
Share on print
Drukuj

Szukaj...

animal hardcore porn you porm com big titty teen fucked tamil aunty xxx photo kink o rama where does ava addams live poonam dhillo hot guys who love to swallow cum cartoon vore porn how old is tt from cheer marie osmond nude adult videos for women hotel room xxx video culo rico xxx