Ułatwienia dostępu

Serwisy PANSA:

Aktualizacja ograniczenia lotów BSP w rejonie Rzeszowa

Pragniemy poinformować, że od dnia 10.10.2023 r. zmianie uległy poziome granice strefy DRA-RL 348. Strona wojskowa (COP-DKP) jako zarządzający strefą wyszła na przeciw potrzebom użytkowników bezzałogowców i zdecydowała się na zmniejszenie ograniczenia do niezbędnego minimum.

Zasady lotów w strefie pozostały niezmienione i są one następujące:

OBOWIĄZUJE CAŁKOWITY ZAKAZ WYKONYWANIA LOTÓW Z WYŁĄCZENIEM:

  • Lotów lotnictwa państwowego (po koordynacji z COP-DKP);
  • Lotów UAV VLOS o masie startowej do 25 kg oraz do wysokości maksymalnej 50 m AGL, w obrębie granic administracyjnych miasta Jarosław;
  • Lotów w CTR EPRZ na zasadach opisanych poniżej.

 

Oznacza to, że na każdy lot w granicach strefy CTR EPRZ (DRA-R) należy złożyć plan misji w systemie PansaUTM (należy planować również loty do 30 m AGL dla BSP o masie startowej do 900 g w odległości <6 km od granicy lotniska oraz wszystkie loty powyżej 6 km; loty możliwe do max. wysokości 50 m AGL).

W celu wykonania lotów w granicach strefy DRA-RL 348, ale poza granicami CTR EPRZ (DRA-R) i miastem Jarosław, należy uzyskać zgodę na lot i załączyć ją do planu misji w systemie PansaUTM.

Niezmiennie pozostaje aktywna strefa geograficzna DRA-RL 212 Rzeszów-Jasionka, w której obowiązuje zakaz lotów BSP.

Należy pamiętać, że jednocześnie obowiązuje strefa EP TR500.
Jest to strefa aktywowana zgodnie z AUP, w której występuje zakaz wykonywania lotów BSP podczas aktywności strefy. AUP/UUP (plan wykorzystania przestrzeni powietrznej) jest wizualizowany w aplikacji dronemap.pansa.pl czy Check-In, ale można go weryfikować również pod adresem https://airspace.pansa.pl/ lub w dziale ASM-3 PAŻP.

UWAGA! O pozwolenie na lot w strefie DRA-RL 348 poza granicami CTR EPRZ oraz granicami administracyjnymi miasta Jarosław, mogą ubiegać się wyłącznie operatorzy wykonujący lot związany z bezpieczeństwem państwa i/lub związany z kontrolą infrastruktury krytycznej o znaczeniu strategicznym. Wnioski należy kierować nie później niż 3 dni robocze przed planowaną operacją lotniczą.

Kontakt: dra-mil@ron.mil.pl

Facebook
X
LinkedIn
Email
Drukuj

Szukaj...