Ułatwienia dostępu

Serwisy PANSA:

Zacieśnienie współpracy PAŻP i KGP

Porozumienie o współpracy operacyjnej dotyczącej bezpieczeństwa w ruchu lotniczym na polskim niebie podpisali Anita Oleksiak, Prezes Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej oraz gen. insp. Jarosław Szymczyk, Komendant Główny Policji. Decyzja o zacieśnieniu współpracy ma związek z rosnącym ruchem bezzałogowych statków powietrznych w Polsce oraz intensywnym rozwojem branży dronowej na świecie. Dokument umożliwia podejmowanie działań na szerszą […]

Szukaj...