Ułatwienia dostępu

Serwisy PANSA:

Zacieśnienie współpracy PAŻP i KGP

Porozumienie o współpracy operacyjnej dotyczącej bezpieczeństwa w ruchu lotniczym na polskim niebie podpisali Anita Oleksiak, Prezes Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej oraz gen. insp. Jarosław Szymczyk, Komendant Główny Policji. Decyzja o zacieśnieniu współpracy ma związek z rosnącym ruchem bezzałogowych statków powietrznych w Polsce oraz intensywnym rozwojem branży dronowej na świecie.

Dokument umożliwia podejmowanie działań na szerszą skalę, dzięki połączeniu możliwości instytucji, których najważniejszym zadaniem jest zapewnienie bezpieczeństwa. Umowa szczegółowo reguluje kwestie przekazywania informacji, wykorzystywania przez Policję stref w przestrzeni powietrznej o ograniczonym ruchu lotniczym, planowania i koordynowania realizowanych zadań, wymiany doświadczeń i wspólnych szkoleń.

Podobne porozumienie o współdziałaniu operacyjnym w zakresie zapobiegania zagrożeniom w przestrzeni powietrznej między PAŻP a KGP zostało podpisane już wcześniej – obie instytucje wspierają się w ww. zakresie od 2015 roku.

W dzisiejszym (14 czerwca) spotkaniu uczestniczyli również Maciej Rodak, zastępca Prezesa ds. Żeglugi Powietrznej oraz Piotr Maziarz, dyrektor Biura Bezpieczeństwa Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej, a także insp. Adam Kachel, dyrektor Głównego Sztabu Policji KGP oraz mł. insp. Tomasz Sipa z Zespołu Nadzoru Techniki Lotniczej Zarządu Lotnictwa Policji GSP KGP.

Fot. Grzegorz Utnik – Policja (KGP)

Facebook
X
LinkedIn
Email
Drukuj

Szukaj...