Ułatwienia dostępu

Serwisy PANSA:

Podsumowanie ruchu lotniczego w 2023 roku

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej prezentuje raport dotyczący zmian w ruchu lotniczym w polskiej przestrzeni powietrznej w 2023 r. w porównaniu do 2022 oraz do 2019 r. Raport przygotowany został w oparciu o dane własne oraz Eurocontrol. Zebrane dane pokazują, że cały ruch lotniczy rok do roku wzrósł, natomiast w porównaniu do okresu sprzed pandemii koronawirusa […]

Szukaj...