Ułatwienia dostępu

Serwisy PANSA:

Podsumowanie ruchu lotniczego w 2023 roku

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej prezentuje raport dotyczący zmian w ruchu lotniczym w polskiej przestrzeni powietrznej w 2023 r. w porównaniu do 2022 oraz do 2019 r. Raport przygotowany został w oparciu o dane własne oraz Eurocontrol.

Zebrane dane pokazują, że cały ruch lotniczy rok do roku wzrósł, natomiast w porównaniu do okresu sprzed pandemii koronawirusa nadal notujemy spadki, które obecnie spowodowane są głównie przez działania wojenne w Ukrainie i obniżony ruch tranzytowy. Natomiast na polskich lotniskach pojawiły się spore wzrosty, nawet względem 2019 r. Przy okazji poniższego raportu zapraszamy także do zapoznania się z podsumowaniami ruchu lotniczego General Aviation w 2023 r. oraz bezzałogowych statków powietrznych w 2023 r.

Zaznaczamy, że prezentowane dane pochodzą z systemów Network Managera i zawierają informacje o ruchu GAT IFR bez uwzględnienia ruchu OAT i General Aviation.

Największą liczbę operacji w polskiej przestrzeni powietrznej odnotowaliśmy w III kwartale ubiegłego roku: w lipcu (72,5 tys.), sierpniu (71 tys.), we wrześniu (67,9 tys.). We wspomnianych miesiącach obsłużono 31 proc. całego ruchu lotniczego w 2023 r. Najmniej operacji obsłużono w I kwartale 2023 r.: w lutym (38,8 tys.), w styczniu (42,3 tys.) oraz marcu (46,6 tys.).

Największe spadki, w porównaniu do 2019 r., pojawiły się: w grudniu (-37 proc.), styczniu (-33 proc.), lutym (-31 proc.) oraz marcu (-27 proc.). Natomiast w porównaniu do 2022 r. zanotowano głównie dwucyfrowe wzrosty, a jedynym miesiącem ze spadkiem był styczeń (-3 proc.)

W całym 2023 roku liczba wszystkich operacji lotniczych IFR (vs. 2019) spadła o 26 proc. do poziomu 687,4 tys. operacji, a rok do roku (2023 vs. 2022) liczba wzrosła o 12 proc. z 615 tys. do 687,4 tys. operacji.

W przypadku lotnisk największe spadki (vs. 2019) zanotowano na czterech lotniskach: w Warszawie (-14,7 proc.), Szczecinie (-10,7 proc.), Lublinie (-4,1 proc.) oraz niewielki w Bydgoszczy ( -0,6 proc.), a największy wzrost: w Szymanach (1144,3 proc.), Radomiu (615 proc.) Rzeszowie (76 proc.), oraz Łodzi (24 proc.). Porównując dane z 2023 r. do 2022 r. wynika, że ruch na wszystkich polskich lotniskach był na plusie, a największe wzrosty ruchu lotniczego zanotowały porty lotnicze w Radomiu (100 proc./otwarcie lotniska po remoncie), Szymanach (47,5 proc.), Łodzi (32,2 proc.), Bydgoszczy (27,9 proc.) oraz we Wrocławiu (18,8 proc.), a jedyne straty w ruchu lotniczym odnotowano tylko w Lublinie (-8,1 proc.).

Całkowita liczba operacji na polskich lotniskach  (2023 vs. 2023) wzrosła o 11 proc. z 381,6 tys. do 423,4 tys. operacji. Porównując te same dane do 2019 r. zanotowała spadek tylko o 4,2 proc.

W przypadku lotów tranzytowych zanotowaliśmy spory spadek. W 2019 r. było to 482 828 lotów, które‬ stanowiły aż 52,2 proc. całego ruchu lotniczego nad Polską, a w 2023 r. liczba ta wyniosła 264 020 loty, czyli 38,4 proc. obsługiwanego ruchu.

Poniżej ruch na lotniskach od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 r. (lista ułożona według liczby operacji):

Lotnisko

Suma Suma Suma Suma Suma Zmiana
Zmiana
2019 2020 2021 2022 2023 2023 vs 2019 2023 vs 2022
Warszawa – EPWA 194 160 79 844 97 096 144 420 165 510 -14,7 proc. 14,6 proc.
Kraków – EPKK 63 337 27 087 33 997 57 295 65 844 3,9 proc. 14,9 proc.
Gdańsk – EPGD 45 104 21 607 26 108 40 798 45 408 0,6 proc. 11,3 proc.
Katowice – EPKT 37 807 17 318 25 066 36 655 41 394 9,4 proc. 12,9 proc.
Wrocław – EPWR 31 213 13 661 17 859 26 312 31 277 0,2 proc. 18,8 proc.
Poznań – EPPO 23 097 10 833 14 211 22 570 25 335 9,6 proc. 12,2 proc.
Modlin – EPMO 19 827 8 614 13 468 21 227 21 534 8,6 proc. 1,4 proc.
Rzeszów – EPRZ 8 654 4 011 4 395 14 440 15 242 76,1 proc. 5,5 proc.
Łódź – EPLL 3 759 2 345 3 147 3 537 4 677 24,4 proc. 32,2 proc.
Szczecin – EPSC 6 009 3 236 3 312 5 045 5 365 -10,7 proc. 6,3 proc.
Bydgoszcz – EPBY 4 429 2 109 2 179 3438 4 399 -0,6 proc. 27,9 proc.
Lublin – EPLB 3 303 1 684 1 887 3 445 3 166 -4,1 proc. -8,1 proc.
Zielona Góra – EPZG 1135 1 030 714 1 039 1 190 4,8 proc. 14,5 proc.
Szymany – EPSY 167 1 023 960 1 408 2 078 1144,3 proc. 47,5 proc.
Radom – EPRA 148 1 0 0 1 059 615,5 proc. 100 proc.
RAZEM 442 149 194 403 244 399 381 629 423 478  -4,2 proc.
 11 proc.
FIR EPWW 924 977 389 033 454 562 615 095 687 498  -26 proc. 12 proc.

Liczba operacji lotniczych na wszystkich polskich lotniskach w 2023 r.:

423 478 (442 149 w 2019 r.) spadek o 4,2 proc. / 423 478 (381 629 w 2022 r.) wzrost o 11 proc.

Lotniska z największymi spadkami w 2023 r. (vs. 2019):

 • Warszawa – -14,7 proc.;
 • Szczecin – -10 proc.;
 • Lublin– -4,1 proc.;

Lotniska z największymi wzrostami w 2023 r. (vs. 2022):

 • Radom – 100 proc.;
 • Szymany – 47,5 proc.;
 • Łódź – 32,2 proc.;

Lotniska z największymi wzrostami w 2023 r. (vs. 2019):

 • Szymany– 1144,3 proc.;
 • Radom – 615,5 proc.;
 • Rzeszów – 76,1 proc.;

Liczba wszystkich operacji lotniczych, w tym przeloty tranzytowe nad terytorium RP, w poszczególnych miesiącach:

Miesiąc 2019 2020 2021 2022 2023 2023 vs 2019 2023 vs 2022
Styczeń 63 603 69 746 21 763 43 547 42 375 -33 proc. -3 proc.
Luty 56 528 60 565 17 109 37 308 38 895 -31 proc. 4 proc.
Marzec 63 612 35 178  19 156 39 010 46 684 -27 proc. 20 proc.
Kwiecień 68 807 9 082 23 629 42 132 53 629 -22 proc. 27 proc.
Maj 81 801 11 539 27 304 54 353 61 772 -24 proc. 14 proc.
Czerwiec 89 903 30 841 39 020 61 052 67 235 -25 proc. 10 proc.
Lipiec 95 482 15 204 54 235 66 395 72 585 -24 proc. 9 proc.
Sierpień 92 017 38 705 58 856 65 109 71 048 -23 proc. 9 proc.
Wrzesień 88 008 34 266 55 490 61 810 67 970 -23 proc. 10 proc.
Październik 77 336 29 752 53 927 57 039 63 726 -18 proc. 12 proc.
Listopad 65 752 22 436 49 113 42 547 48 889 -26 proc. 15 proc.
Grudzień 80 109 29 699 52 095 42 771 50 667 -37 proc. 18 proc.
Ogółem 924 977 389 033 454 562 615 095 687 498 -26 proc.
12 proc.

Miesiące z największą liczbą operacji w 2023 r.:

 • Lipiec – 72 585;
 • Sierpień – 71 048;
 • Wrzesień – 67 970;

Miesiące z największymi wzrostami w 2023 (vs. 2022):

 • Kwiecień – 27 proc.;
 • Marzec– 20 proc.;
 • Grudzień – 18 proc.;

Miesiące z największymi spadkami w 2023 (vs. 2019):

 • Grudzień– -37 proc.;
 • Styczeń – -33 proc.;
 • Luty –  -31 proc.;

Liczba wszystkich operacji lotniczych, w tym przeloty tranzytowe nad terytorium RP, w 2023 r.:

 • 687 498 (924 977 w 2019 r.) spadek o 26 proc. / 687 498  (615 095 w 2020 r.) wzrost o 12 proc. rdr

Poniżej ruch w rejonach kontrolowanych lotnisk (węzłów lotnisk) – TMA/APP* w latach 2011 – 2023:

Rok APP Warszawa APP Kraków APP Poznań APP Gdańsk SUMA  Zmiana roczna
2011 146 643 72 878 29 681 34 245 283 447  –
2012 152 651 79 807 59 549 43 938 335 945 18,5 proc.
2013 151 379 76 705 53 841 40 842 322 767 -3,9 proc.
2014 157 085 75 017 53 154 44 990 330 246 2,3 proc.
2015 163 511 78 957 53 073 46 693 342 234 3,6 proc.
2016 178 119 86 588 54 657 45 034 364 398 6,5 proc.
2017 194 510 95 141 59 765 47 924 397 340 9,0 proc.
2018 211 237 108 439 73 775 51 076 444 527 11,9 proc.
2019 217 812 115 890 70 419 51 835 455 956 2,6 proc.
2020 93 676 51 413 35 549 26 261 206 899 -54,6 proc.
2021 118 307 67 424 41 817 30 082 257 630 24,5 proc.
2022 171 159 112 119 61 564 46 585 391 427 51,9 proc.
2023 191 726 123 709 68 207 50 208 433 850 10,8 proc.

*Rejon kontrolowany lotniska lub węzła lotnisk obejmuje część obszaru kontrolowanego ustanowionego zwykle u zbiegu dróg lotniczych w pobliżu jednego lotniska lub kilku (węzła) lotnisk. Granice poziome TMA wyznacza się tak, aby obejmowały przestrzeń wystarczającą dla pomieszczenia torów lotów IFR, którym zamierza zapewnić się odpowiednie rodzaje służb kontroli ruchu lotniczego, biorąc pod uwagę możliwości urządzeń nawigacyjnych wykorzystywanych w tym obszarze.

Liczba operacji lotniczych ACC TWR APP w latach 2019-2023, zawierający dane operacji lotniczych TWR, łącznie z operacjami typu: low pass, touch and go, over flight:

Lotnisko 2019 2020 2021 2022 2023 2020 vs 2019 2023 vs 2019
Bydgoszcz 26 675 21 952 14 077 13 898 18 240 -18 proc. -32 proc.
Gdańsk 49 857 27 233 30 794 45 873 50 695 -45 proc. 2 proc.
Katowice 41 214 21 353 28 578 40 336 45 730 -48 proc. 11 proc.
Kraków 69 296 34 280 40 237 63 794 71 258 -51 proc. 3 proc.
Lublin 18 775 13 592 13 475 13 364 15 099 -28 proc. -20 proc.
Łódź 37 561 35 053 32 922 31 349 29 437 -7 proc. -22 proc.
Modlin 49 139 41 156 48 211 54 250 46 278 -16 proc. -6 proc.
Szymany 3 592 3 349 3 222 3 001 4 931 -7 proc. 37 proc.
Poznań 41 684 30 841 31 214 46 102 44 346 -26 proc. 6 proc.
Rzeszów 33 011 26 382 29 716 26 658 27 873 -20 proc. -16 proc.
Szczecin 10 956 7 567 8 178 9 429 9 254 -31 proc. -16 proc.
Warszawa 196 501 83 639 97 929 147 088 167 296 -57 proc. -15 proc.
Wrocław 36 609 19 531 23 073 30 816 34 811 -47 proc. -5 proc.
Zielona Góra 1 243 1 336 1 912 3 639 3 260 7 proc. 162 proc.
Ogółem 616 113 367 264 403 538 529 597 568 508 -40 proc. -8 proc.
Facebook
X
LinkedIn
Email
Drukuj

Szukaj...