Ułatwienia dostępu

Serwisy PANSA:

Podsumowanie ruchu bezzałogowych statków powietrznych w 2023 r.

Ośrodek Bezzałogowych Statków Powietrznych przedstawia statystyki operacji BSP, jakie zostały obsłużone przez PAŻP w ubiegłym roku.

Według danych pochodzących z systemu PansaUTM w 2023 roku liczba aktywnych, unikalnych użytkowników systemu wyniosła ok. 47 700. Zgłosili oni łącznie 668 786 operacji BSP poprzez utworzenie tzw. Check-In. To ponad dwa razy więcej niż liczba załogowych operacji VFR obsłużonych przez informatorów FIS, która w analogicznym okresie wyniosła ponad 275 000.

Pomimo utrudnień spowodowanych brakiem dostępności do aplikacji mobilnej DroneRadar, po raz kolejny odnotowaliśmy wzrost Check-inów względem 2022 r., kształtując się na poziomie 12,7 proc. W odniesieniu do 2021 r. liczba zgłoszeń wzrosła o 24 proc., co przekłada się na ok. 12-procentowy roczny wzrost liczby zgłoszeń.

Największa liczba zgłaszanych operacji BSP odnotowana została w okresie pomiędzy majem a lipcem 2023 r. Liczba operacji w tym okresie w ujęciu czterotygodniowym oscylowała pomiędzy ok. 80 a 87 tysiącami, co daje średnią ok. 83 tysiącami. Najmniej zgłoszeń lotu zanotowane zostało pod koniec roku. W 49-52 tygodniu w systemie PansaUTM zarejestrowane zostało 18 667 Check-Inów (średnia miesięczna wynosiła ok. 55 000).

Patrząc rok do roku na ilość składanych misji również i ten wskaźnik wykazuje tendencję wzrostową. Liczba misji, które w 2023 r. zostały zaplanowane w systemie PansaUTM przez ok. 3000 unikalnych użytkowników i zaakceptowane przez Dział Koordynacji Operacji BSP wyniosła 22 366. W stosunku do ubiegłego roku oznacza to wzrost o 19,4 proc., a w odniesieniu do 2021 r. o 9,9 proc.

Patrząc na te wszystkie wskaźniki wyraźnie widać, że w Polsce, z roku na rok, coraz więcej osób wykonuje operacje BSP i coraz częściej korzysta z systemu PansaUTM.

Według danych Urzędu Lotnictwa Cywilnego na dzień 31 grudnia 2023 roku w Polsce było zarejestrowanych 222 086 operatorów BSP.

Dane ULC z rejestru operatorów BSP na dzień 31.12.2023 r.

Uprawnienie Ilość
A1/A3 175360
A2 34412
 
NSTS-01 29406
NSTS-02 17799
NSTS-03 613
NSTS-04  19
NSTS-05  13278
NSTS-06 9610
NSTS-07 584
NSTS-08 9

 

Facebook
X
LinkedIn
Email
Drukuj

Szukaj...