Ułatwienia dostępu

Serwisy PANSA:

60 lat działalności krakowskiej wieży

Dokładnie 60 lat temu, 29 lutego 1964 r. kontrolerzy z wieży krakowskiego lotniska przyjęli pierwszy samolot pasażerski Polskich Linii Lotniczych LOT z Warszawy. Obecnie w Krakowie-Balicach codziennie kontrolerzy ruchu lotniczego obsługują średnio liczbę 200 operacji lotniczych ACC/TWR/APP, a w 2023 r. krakowski ośrodek PAŻP obsłużył łącznie 71 258 takich operacji. Z tej okazji wszystkim pracownikom […]

Staramy się o miliony z UE

25 mln zł dofinansowania może otrzymać Polska Agencja Żeglugi Powietrznej z Funduszu Spójności UE. Agencja złożyła 28.02 br wniosek w trybie konkursowym o dofinansowanie dla projektu „Dostosowanie infrastruktury lotniczych urządzeń naziemnych do wymagań PBN (Performance Based Navigation)” w ramach Działania FENX.04.03 Infrastruktura lotnicza w TEN-T z Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 (FEnIKS), […]

Szukaj...