Ułatwienia dostępu

Serwisy PANSA:

Personel licencjonowany jest w sposób szczególny przedmiotem zainteresowania kierownictwa PAŻP z uwagi na obecne i przyszłe wyzwania wynikające między innymi z projektu ELPAC oraz wspólnych wymogów UE w zakresie licencjonowania personelu. Mam nadzieję, że dobre wyniki pracy polskiej kontroli ruchu lotniczego będą w przyszłości jednym z fundamentów, na którym budowane będą funkcjonalne bloki przestrzeni, w których PAŻP odgrywała będzie wiodącą rolę w regionie.Ktoś powiedział: „ludzie są tym co wielokrotnie robią” – życzę Wam byście doskonalili się w swoim rzemiośle do czego macie wielkie perspektywy, biorąc pod uwagę obecne osiągnięcia w zakresie utrzymania poziomu bezpieczeństwa ATM oraz efektywności pracy.W tym kontekście przyłączam się również do motta IFATCA na ten dzień:

OPTIMUM EFFICIENCY! UNCOMPROMISED SAFETY! EVERY DAY, EVERYWHEREZ poważaniem,


Krzysztof Banaszek


Prezes PAŻP

Facebook
X
LinkedIn
Email
Drukuj

Szukaj...