Serwisy PANSA:

5 października 2009 r. podpisano Porozumienie o Współpracy między Polską Agencją Żeglugi Powietrznej a Dowództwem Sił Powietrznych

Mając na uwadze stanowisko Rady Europejskiej w kwestii transportu lotniczego zawarte w Strategii Lizbońskiej, koncentrującej się na utworzeniu Jednolitej Europejskiej Przestrzeni Powietrznej, stopniowej integracji zarządzania ruchem lotniczym w sferze cywilnej i wojskowej oraz lepszej koordynacji polityki zarządzania ruchem lotniczym poszukiwane są nowe rozwiązania organizacyjne, edukacyjne i proceduralne w tych obszarach. Porozumienie zawarte między Polską Agencją Żeglugi Powietrznej a Siłami Powietrznymi uwzględnia zadania wynikające z „Koncepcji Jednolitego Systemu Zarządzania Ruchem Lotniczym” oraz kieruje się potrzebami zaimplementowania nowych inicjatyw wynikających z SES.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on email
Email
Share on print
Drukuj

Szukaj...