Ułatwienia dostępu

Serwisy PANSA:

Airspace World 2024. Robocze spotkanie kierownictwa PAŻP z zarządem Indra

Inwestycje w infrastrukturę i technologie, sytuacja rynku lotniczego w Polsce i w Europie od chwili wybuchu wojny na Ukrainie, innowacyjne rozwiązania dla rynku dronowego, współpraca operacyjna przy kluczowych projektach między PAŻP i Indra, a także różnorodne aspekty nowoczesnego zarządzanie ATM – to tematy spotkania, w którym wzięło udział kierownictwo PAŻP oraz zarząd hiszpańskiej firmy technologicznej Indra.

PAŻP skutecznie wykorzystuje czas w ramach wymiany doświadczeń na Airspace World 2024. Jako nowoczesny operator ATM szukamy możliwości usprawniania procesów, aby jeszcze efektywniej realizować swoje ustawowe cele: maksymalizować bezpieczeństwo i płynność ruchu lotniczego, minimalizować ryzyko opóźnień, implementować innowacje i optymalnie zarządzać procesami wewnętrznymi.

W spotkaniu po stronie PANSA wzięli udział m.in.: prezes Magdalena Jaworska-Maćkowiak, zastępca prezesa Maciej Rodak, Marcin Wilkowski, dyrektor Biura Operacyjnego, Piotr Dolata, dyrektor Biura Strategii i Współpracy Międzynarodowej oraz Jarosław Piełunowicz, pełnomocnik prezesa PAŻP ds. rozwoju systemów ATM. Po stronie Indra uczestniczyli: prezes Jose Vicente de los Mozos, dyrektor generalny ATM Javier Ruano oraz Jose Gonzales Paz, dyrektor ds. programów dla Europy Centralnej.

Facebook
X
LinkedIn
Email
Drukuj

Szukaj...