Ułatwienia dostępu

Serwisy PANSA:

Aktualizacja listy przewoźników lotniczych objętych zakazem wykonywania połączeń do UE

Komisja zakazała wykonywania przewozów w Unii Europejskiej dwóm kolejnym liniom lotniczym uznanym za niebezpieczne. Są to ukraińskie linie Ukrainian Mediterranean Airlines i irańskie linie Mahan-Air.

„Po raz kolejny aktualizacja czarnej listy okazuje się aktywnym narzędziem, którym Komisja może w razie potrzeby posłużyć się w każdej chwili, nie czekając na wprowadzane co trzy miesiące zmiany” stwierdził Jacques Barrot, wiceprzewodniczący Komisji ds. transportu.

W oparciu o komunikaty przedstawione przez kilka państw członkowskich Komisja przeprowadziła rozmowy z przewoźnikami lotniczymi Ukrainian Mediterranean Airlines i Mahan Air oraz z krajowymi urzędami lotnictwa cywilnego odpowiedzialnymi za nadzór.

Komisja przeprowadziła także konsultacje z komitetem ekspertów ds. bezpieczeństwa lotniczego państw członkowskich odpowiedzialnym za wspomaganie jej w tym zakresie, który jednogłośnie zatwierdził przyjęcie środków zakazu.Żródło: Urząd Lotnictwa Cywilnego

Facebook
X
LinkedIn
Email
Drukuj

Szukaj...