Ułatwienia dostępu

Serwisy PANSA:

Baltic Regional LCIP Meeting

Podczas trzydniowego spotkania omówiono zmiany w tegorocznej edycji ECIP Detailed Objective Description 2009-2013, tym samym wskazując na nowe cele i ich statuty. Omówiono inicjatywę Single European Sky, uwagę skupiając głównie na poszczególnych etapach realizacji ATM Master Plan. Większość czasu poświęcono na przedstawienie uczestnikom spotkania nowej formuły Planu LCIP Level 1 zawierającej średnioterminowe, ogólne plany ujednoliconych, europejskich działań podjętych w zakresie realizacji zadań wynikających z ECIP. Nowa edycja Planu LCIP, nad którą prace rozpoczęły się od regionalnego spotkania, rozszerzona została o rozdziały poświęcone SES oraz FUA (Flexible Use of Airspace), w których państwa raportować będą nt. stanu zaawansowania prac w powyższych obszarach. Uczestnicy spotkania w czasie indywidualnych prezentacji przedstawili charakterystykę wzrostu ruchu w ich regionie oraz zadania, które z powodzeniem udało im się zrealizować w mijającym okresie, jak i priorytetowe plany na najbliższe lata.

Kontynuację prac nad LCIP stanowić będzie rozpoczęcie cyklu spotkań uzgodnieniowych wewnątrz państw członkowskich ECAC.

Facebook
X
LinkedIn
Email
Drukuj

Szukaj...