Serwisy PANSA:

Baltic Regional LCIP Meeting

Podczas trzydniowego spotkania omówiono zmiany w tegorocznej edycji ECIP Detailed Objective Description 2009-2013, tym samym wskazując na nowe cele i ich statuty. Omówiono inicjatywę Single European Sky, uwagę skupiając głównie na poszczególnych etapach realizacji ATM Master Plan. Większość czasu poświęcono na przedstawienie uczestnikom spotkania nowej formuły Planu LCIP Level 1 zawierającej średnioterminowe, ogólne plany ujednoliconych, europejskich działań podjętych w zakresie realizacji zadań wynikających z ECIP. Nowa edycja Planu LCIP, nad którą prace rozpoczęły się od regionalnego spotkania, rozszerzona została o rozdziały poświęcone SES oraz FUA (Flexible Use of Airspace), w których państwa raportować będą nt. stanu zaawansowania prac w powyższych obszarach. Uczestnicy spotkania w czasie indywidualnych prezentacji przedstawili charakterystykę wzrostu ruchu w ich regionie oraz zadania, które z powodzeniem udało im się zrealizować w mijającym okresie, jak i priorytetowe plany na najbliższe lata.

Kontynuację prac nad LCIP stanowić będzie rozpoczęcie cyklu spotkań uzgodnieniowych wewnątrz państw członkowskich ECAC.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on email
Email
Share on print
Drukuj

Szukaj...