Ułatwienia dostępu

Serwisy PANSA:

Aplikacja internetowa Check-In

Z dniem 28.09.2023 r. Agencja wskazuje aplikację webową Check-In jako jedyny system teleinformatyczny za pomocą, którego należy poinformować PAŻP o zamiarze wykonania każdej operacji BSP.

CheckIn.pl – Zgłoś swój lot BSP!

Check-In służy do:

 • informowania Agencji o zamiarze wykonania lot BSP w polskiej przestrzeni powietrznej;
 • informowania o lotach BSP innych pilotów dronów;
 • wizualizacji i dostępu do stref geograficznych, aktualizowanych zgodnie z pojawianiem się danych o danych o wykorzystaniu przestrzeni powietrznej AUP/UUP;
 • wizualizacji dostępu do danych aeronautycznych zawartych w NOTAM (nie działa w czasie rzeczywistym);
 • prezentacji danych aeronautycznych i lokalnych regulacji za pomocą
  sygnalizatora Checki-In, w celu jednoznacznego określenia możliwości lotu
 • obsługi przestrzeni w trybie 4D, co oznacza interpretację danych 3D z warunkiem
  czasu.
 • dostęp do danych o elewacji w celu określenia wysokości AMSL.
 • możliwość oznaczenia miejsca lotów i skojarzenia jej z wcześniej utworzoną w
  systemie PansaUTM misją.
 • Uzyskania informacji o konieczności złożenia planu lotu w PasnaUTM w rejonach lotnisk kontrolowanych CTR.
 • Uzyskania informacji o konieczności uzyskania telefonicznie zgody na lot od TWR wraz z podaniem numeru pod, który należy zadzwonić.

 Aplikacja Check-In do poprawnego działania aplikacja wymaga rejestracji użytkownika, stałego dostępu do internetu oraz podania numeru telefonu, pod którym musimy być dostępni w trakcie wykonywania lotu. 

Szczegółowa instrukcja  użytkowania dostępna w aplikacji.

 

UWAGA! Aplikacja nie obsługuje niewerbalnej komunikacji dwukierunkowej pomiędzy służbami ATC a pilotem! Nie należy oczekiwać w aplikacji na potwierdzenie w zgłoszenia Check-In w przestrzeni kontrolowanej. Twoje zgłoszenie lotu nie jest widoczne dla służb ATC oraz załogowych użytkowników przestrzeni powietrznej.

Koordynacja odbywa się droga telefoniczną według procedury opisanej poniżej.

Zgłoszenie operacji BSP w aplikacji Check-In

Na mocy Wytycznych NR 15 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 1 czerwca 2023 r. oraz przepisów Ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (art. 15zzzzl) każdy lot BSP w polskiej przestrzeni powietrznej powinien się odbyć po poinformowaniu PAŻP o zamiarze wykonania lotu za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, określonego przez Agencję, czyli aplikacji Check-In .

Informacja o strefach geograficznych

Check-In umożliwia sprawdzenie przed lotem czy w wybranym miejscu na terenie Polski będziemy mogli latać. W tym celu wystarczy wyszukać na mapie pożądaną lokalizację (można skorzystać z „lupki”) i postawić tam pinezkę. Umiejscowiony w aplikacji sygnalizator poinformuje o możliwości wykonania lotu w danym miejscu do zadeklarowanej wysokości lotu, uwzględniając wybraną kategorię i masę drona.

Kliknięcie w nazwę strefy, otwiera okno ze szczegółowymi informacjami o ograniczeniach, ich znaczeniu i ocenie możliwości wykonania lotu.

W przestrzeni powietrznej występują strefy ograniczone czasowo. W przypadku ich wystąpienia w aplikacji jest to pokazane w następujący sposób:

Uwaga! Struktury przestrzeni powietrznej są dynamiczne. 

Check-In prezentuje informacje o możliwości wykonania lotu w czasie rzeczywistym, a nie terminie planowanym przez pilota. Nowe strefy, mogą pojawić się w dowolnym miejscu i czasie. Na pilocie BSP spoczywa obowiązek zapoznania się z aktualnymi ograniczeniami.

Pamiętaj! Są obszary gdzie operacje BSP  należy poprzedzić złożeniem planu  lotu w Pansa UTM oraz telefonem do kontrolera TWR zgodnie z opisaną procedurą.

Bardzo ważne jest, że w obecnej fazie rozwoju aplikacja podczas oceny sytuacji w przestrzeni powietrznej bierze pod uwagę jedynie godzinę zaplanowanego startu, a nie zadeklarowany czas jego trwania. Z tego powodu, jeśli operacja wykonywana jest w strefie geograficznej (np. DRA-R TRA, DRAP TSA), która w tym momencie nie jest aktywna pilot jest zobowiązywany do sprawdzenia czy wspomniana strefa nie zostanie aktywowana w zadeklarowanym czasie lotu. O aktywności w strefie informuje tabela WEBCAT Activation (godziny podane w czasie lokalnym) zamieszczona w opisie strefy.

Trzeba też wziąć pod uwagę, że PAŻP dostarcza przede wszystkim informacje o strukturach istniejących w przestrzeni powietrznej, ale nie koniecznie o tym co znajduje się na ziemi. Dlatego aplikacja Check-In praktycznie nie zawiera informacji o obiektach, nad którymi nie można latać bez zgody zarządzających nim podmiotów, takich jak: porty morskie, stacje elektroenergetyczne, ujęcia wody i oczyszczalnie ścieków czy jednostki wojskowe i poligony.

Przed lotem

Pamiętaj! Sprawdź czy w danym miejscu na pewno nie ma stref geograficznych lub obiektów na ziemi, które wprowadzają ograniczenia lub uniemożliwiają wykonanie lotu.

 • Należy zapoznać się ze zmianami w przestrzeni powietrznej od momentu złożenia misji, np. czy nie pojawił się konfliktowy NOTAM. (NOTAM-y można sprawdzić np. na stronie ead.eurocontrol.int, podając lokalizator interesującego nas lotniska (Areodrome PIB), np. EPLL dla Łodzi lub EPWW dla FIR Warszawa, czyli całej polskiej przestrzeni powietrznej (Area PIB). Wymagana bezpłatna rejestracja.).
 • Jeżeli lot wymaga dodatkowych zgód, należy zastosować otrzymane wytyczne (np. telefon do zarządcy terenu przed startem i po wylądowaniu)
 • Uzyskanie zgody nie zwalnia z obowiązku przestrzegania zasad ruchu lotniczego. Cały lot musi być wykonany według obecnych przepisów.
 • W strefie geograficznej wyznaczonej dla misji nie będącej wydzielona przestrzenią należy mieć na uwadze, że istnieje możliwość pojawienia się innego statku powietrznego w tym załogowego, któremu należy bezwzględnie ustąpić pierwszeństwa.
Jak używać aplikacji Check-In
 • Warunkiem koniecznym działania aplikacji webowej, w tym rejestracji lotów (Check-In) jest oprócz wprowadzenia aktualnego nr telefonu i innych niezbędnych oraz udostępnienie geolokalizacji. Na urządzeniach Android, dodatkowo istnieje możliwość ustalenia dokładności i szybkości lokalizacji. Ustawienie szybkiej lokalizacji, polegające na przeliczeniu pozycji ze znanych w urządzeniu źródeł (sieć GSM, sieć WiFi) może nie być dokładne. W przypadku podejrzeń o jakość ustalenia pozycji zaleca się wyjście z urządzeniem mobilnym poza budynek i odczekanie na dokładną lokalizację. (W przypadku omyłkowego wyłączenia pozycjonowania, istnieje możliwość jej włączenia w ustawieniach systemowych urządzenia mobilnego!)
 • Użytkownik zobowiązany jest podać swoje prawdziwe dane. Wymagane dane opisane są w grafice poniżej:
 • Podanie prawdziwego numeru telefonu, dostępnego w trakcie wykonywania swojej misji jest niezbędne. Aplikacja nie będzie w stanie zweryfikować użytkownika, który nie poda numeru poprzez wysłanie SMS z kodem. Obowiązkiem pilota BSP jest ustawienie danych zgodnych z aktualnym stanem. Jest to niezbędne do prawidłowej weryfikacji względem stref mogących ograniczać niektóre loty.

 Przykładowe zgłoszenie operacji  BSP

 • Po akceptacji wymaganych zgód oraz wprowadzeniu poprawnych danych pilota BSP i danych dotyczących kategorii lotu i masy statku BSP klikamy w przycisk „CHECK-IN”.
 • Po ukazaniu się okna ze strefami w miejscu lotu i w zależności od sytuacji np. w przypadku, gdy wymagany jest zatwierdzony plan misji w PansaUTM i/lub po kontakcie telefonicznym z wieżą i brakiem przeciwwskazań klikamy ikonkę START
 • Pilot wykonuje lot zgodnie z deklaracją
 • Zakończenie lotu odbywa się poprzez kliknięcie ikonki STOP
 • W przypadku chęci wykonania kolejnego lotu możemy kliknąć przycisk RESET i wprowadzić dane od początku
 

Szukaj...