Ułatwienia dostępu

Serwisy PANSA:

CP_FIS – innowacyjne, zwiększające bezpieczeństwo rozwiązanie w Służbie Informacji Powietrznej

28 stycznia weszły w życie nowe procedury awaryjne w Służbie Informacji Powietrznej (FIS). Dzięki nowatorskiemu rozwiązaniu CP_FIS w przypadku awarii praca informatorów FIS będzie mogła być nieprzerwanie kontynuowana z utworzonych stanowisk zapasowych. CP_FIS to duży sukces Służby Informacji Powietrznej PAŻP. Wdrożona przez FIS innowacyjna technologia zwiększa bezpieczeństwo małego ruchu lotniczego, a jednocześnie czyni PAŻP europejskim liderem w przygotowaniu takich rozwiązań.

Służba Informacji Powietrznej dostępna jest na terenie całego kraju. Jej zadaniem jest udzielanie przez radio praktycznych informacji wszystkim pilotom, którzy się do niej zgłoszą, m.in. bieżących danych dotyczących warunków atmosferycznych, nawigacji czy dostępności lotnisk i lądowisk. FIS jest najważniejszą służbą dbającą o bezpieczeństwo lotów w niekontrolowanej przestrzeni powietrznej (klasa G), czyli przestrzeni obejmującej zdecydowaną większość kraju do wysokości 9500 stóp tj. niespełna 2900 metrów.

Z przestrzeni tej korzysta przede wszystkim lotnictwo ogólne (General Aviation), czyli wszystkie loty inne niż rejsowe loty pasażerskie oraz loty wojskowe. Są to zarówno mniejsze samoloty wykonujące loty rekreacyjne, sportowe czy biznesowe jak również paralotnie, szybowce, balony i inne statki powietrzne korzystające z polskiej przestrzeni powietrznej. Skala tego ruchu lotniczego jest olbrzymia. Nawet w 2020 roku, pomimo głębokiego kryzysu jaki wybuchł w światowym lotnictwie, FIS obsłużyła niemal 278 tysięcy operacji lotniczych – o 6,5 proc. więcej niż rok wcześniej. Dla wszystkich pilotów lotnictwa ogólnego dostępna przez całą dobę Służba Informacji Powietrznej jest kluczowym źródłem ważnych dla ich bezpieczeństwa informacji.

Jestem niezwykle dumna, że ten innowacyjny projekt umożliwiający zapewnianie służb ATS niezależnie od lokalizacji został wdrożony dzięki wytrwałości pracowników działu Informacji Powietrznej. Oczywiście nie byłoby to możliwe, gdyby nie ogromny wkład wszystkich osób z zespołu projektowego, w szczególności z CNS – mówi Martyna Niwicka, kierownik Działu Informacji Powietrznej, która razem z kierownikiem Zespołu Informacji Powietrznej Kraków Sławomirem Bałazym zajmowała się tworzeniem i uruchomieniem CP_FIS.

Wdrożony właśnie nowatorski projekt CP_FIS (Contingency Plans FIS) umożliwia FIS uniknięcie przerw w pracy w przypadku wystąpienia awarii technicznych. W sytuacji uniemożliwiającej ciągłość pracy danego ośrodka FIS system ten pozwala na błyskawiczne przekazanie całej łączności do zapasowego stanowiska z którego służba będzie kontynuowała swoją pracę. W przypadku wystąpienia długotrwałej awarii możliwa będzie również tymczasowa relokacja personelu operacyjnego do lokalizacji zapasowej.

Rozwiązanie CP_FIS opiera się na technologii VoIP (Voice over Internet Protocol), czyli udostępniania zasobów radiowych w technologii cyfrowej w oparciu o rozwiązania chmurowe. Zastosowanie tej technologii na tak dużą skalę jest innowacyjnym rozwiązaniem na poziomie europejskim. W innych krajach najczęściej trwają dopiero testy zastosowania technologii VoIP w pracy operacyjnej służb ruchu lotniczego.

Koncepcja przekazywania łączności radiowej opartej na technologii VoIP powstała w Zespole Radiokomunikacji Warszawa we współpracy z firmą Frequentis. Pomyślne wprowadzenie w życie tego nowatorskiego rozwiązania to duży sukces Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej i Służby Informacji Powietrznej. – Pomysły są powszechnym towarem, wprowadzanie ich w życie nie jest – Martyna Niwicka cytuje Michaela Della, twórcę firmy Dell.

CP_FIS jest dopiero pierwszym etapem wdrażania przez PAŻP tego rozwiązania w służbach ruchu lotniczego. Docelowo planowane jest stworzenie „chmury” składającej się z 70 ośrodków radiowych zawierających w sumie setki radiostacji łączności ziemia-powietrze. Elastyczny dostęp do całej tej sieci mają mieć przyszłe centra zarządzania ruchem lotniczym które powstaną w Regułach i Poznaniu.

Wprowadzenie technologii VoIP jako bazy dla sieci łączności służb ruchu lotniczego z samolotami jest jednym z wymagań transformacji systemów komunikacji, łączności i dozorowania (CNS) zawartych w European ATM Master Plan 2020. ATM Master Plan to dokument wyznaczający etapy wdrażania i określający ramy współpracy przy wprowadzaniu nowych funkcji zarządzania ruchem lotniczym w Unii Europejskiej.

#PANSAToPracownicy

Facebook
X
LinkedIn
Email
Drukuj

Szukaj...